Cycle China

8 Days Cycle Guangdong 8 Days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

HKG, Zhaoqing, Huaji, Lianshan, Zhongshan, Yangshuo

Trip PriceUS$2162

Book Your Own Room: US$249

Price From US$2162.00 valid from May - Dec 2018 Book Now

8 Days Cycle Hainan 8 Days

Duration: 8 days

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

HKG, Haikou, Qiong Hai, Xinglong, Ledong, Sanya

Trip Price: US$2380

Book Your Own Room:US$477.00

Price From US$2380.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

8 Days Cycle Guangdong 8 days

Duration: 8 days 7 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Gaomin, Zhaoqing, Deqing, Wuzhou, Yangshuo

Trip Price: US$2162

Book Your Own Room: US$249

Price From US$2162.00 valid from May - Dec 2018 Book Now

12 Days Cycle Guangxi 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3 & 4 star hotels

Itinerary:

Hong Kong, Longsheng, Xingping, Yangshuo, Guilin, Xi'an, Beijing

Trip PriceUS$1721

Book Your Own Room: US$419.00

Price From US$1721.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

12 Days Cycle Guizhou 12 Days

Duration: 12 days 11 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Guiyang, Congjiang, Zhaoxing, Longji, Shiertan, Xingping, Yangshuo

Trip Price:US$2533

Book your Own Room:US$429

Price From US$2533.00 valid from Mar - Nov 2018 Book Now

14 Days Cycle Yunnan 14 Days

Duration: 14 days

Accommodation: 3 star hotels

Itinerary:

Kunming, Lijiang, Shaxi, Er Yuan, Dali

Trip Price: US$3758

Book your Own Room: US$450

Price From US$3758.00 valid from Mar - Nov 2018 Book Now

11 Days Jiuzhaigou Loop 11 Days

Duration: 11 days 10 nights

Accommodation: 3-4 star hotels

Itinerary:

Chengdu, Deyang, Mianyang, Jiuzhaigou, Huanglong, Songpan, Maoxian

Trip Price: US$2848

Book your Own Room: US$450

Price From US$2848.00 valid from Mar - Nov 2018 Book Now