China on a Budget

7 Days China Express

Duration: 7 days

Hotel: 2 & 3 star hotels

Itinerary:

Beijing, Xi'an, Shanghai

Trip PriceUS$1002

Book Your Own Room: US$113

Price From US$1002.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

9 Days Hong Kong to Beijing Express

Duration: 9 days

Hotel: 2 & 3 star hotels, guesthouses

Itinerary:

Hong Kong, Yangshuo, Xian, Beijing

Trip PriceUS$1642

Special Offer

Save 15% on trip code: CA-HKBE180323, CA-HKBE180420, CA-HKBE180525 and CA-HKBE180706.

Expires on March 15th, 2018 / Promo Code CA15HKBE2018

Book Your Own Room: US$299

Price From US$1642.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

9 Days Yunnan Adventure

Duration: 9 days

Hotel: 2 & 3 star hotels, guesthouses

Itinerary:

Kunming, Dali, Lijiang, Zhongdian, Tiger Leaping Gorge, Kunming

Trip PriceUS$3482

Book Your Own Room: US$161

Price From US$3482.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

15 Days Inner Mongolia and Out of Tibet

Duration: 15 days

Hotel: 2 & 3 star hotels

Itinerary:

Beijing, Baotou, Yinchuan, Xiahe, Langmusi, Songpan, Chengdu

Trip PriceUS$2658

Price From US$2658.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

16 Days China Avatar Explorer

Duration: 15 days

Hotel: 2 & 3 star hotels

Itinerary:

Beijing, Shanghai, Zhangjiajie, Fenghuang, Yangshuo, Hong Kong

Trip PriceUS$2686

Price From US$2686.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

16 Days Roam China

Duration: 16 days

Hotel: 2 & 3 star hotels, guesthouses

Itinerary:

Beijing, Xi'an, Luoyang, Shanghai, Hangzhou, Yangshuo, Hong Kong

Trip PriceUS$2669

Book Your Own Room: US$347

Price From US$2669.00 valid from Mar to Dec 2018 Book Now

19 Days China Adventure

Duration: 19 days

Hotel: 2 & 3 star hotels, guesthouses

Itinerary:

Beijing, Xi'an, Chengdu, Lijiang, Zhongdian, Tiger Leaping Gorge, Dali, Kunming, Yangshuo, Longsheng, Hong Kong

Trip PriceUS$3147

Special Offer

Save 15% on trip code: CA-CABK180409, CA-CABK180514, CA-CABK180611 and CA-CABK180716.

Expires on March 15th, 2018 / Promo Code CA15CABK2018

Book Your Own Room: US$161 

Price From US$3147.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now

19 Days China Hidden Treasures

Duration: 19 days

Hotel: 2 & 3 star hotels

Itinerary:

Beijing, Datong, Pingyao, Xi’an, Shanghai, Wuyishan, Longyan, Tulou, Xiamen, Hong Kong

Trip PriceUS$3265

Price From US$3265.00 valid from Mar - Dec 2018 Book Now